• Croeso i

  • SoftwareGoo

  • Umbraco

  • Gwefannau

  • Ardystiedig

  • Arbenigol

Y gwasanaethau a gynigiwn

Datblygiad Wefan Umbraco CMS

Gan ddefnyddio technoleg gyfoes, rydyn ni’n cynllunio ac adeiladu gwefannau. Gyda Umbraco yn canolbwyntio ar gynnwys y wefan, gallwn ni canolbwyntio ar y Cynllunio Tu Blaen. Serch hynny, rydyn ni’n addasu’r weinyddiaeth i’r lefel o reolaeth cynnwys sydd ei angen gan y cwsmer. Gallwch gael gwefan cwmni unigryw sydd wedi’i adeiladu ar yr Umbraco CMS sydd yn gyfeillgar ac yn ddiogel.

Dyfeisiau Symudol

Mae 72% o gwsmeriaid eisiau gwefannau sy’n hawdd ei ddefnyddio ar ffonau symudol. Dyna pam fod ein gwefannau yn hawdd eu defnyddio ar ffonau symudol a thabledi.

Proses Dwyradd

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth cynllunio gwefan unigryw, serch hynny rydyn ni’n sylweddoli bod gan gwmnïau bach cyllidebau tyn. Gallwn ni cynnig gwasanaeth bydd yn lleihau cost adeiladu gwefan o 75%. Rydym yn gwneud hyn trwy ddefnyddio templedi proffesiynol ymatebol fel man dechrau (weithiau byddem yn defnyddio cynlluniau brasfodel cleientiaid). Mae hwn yn lleihau amser adeiladau a chost yn sylweddol.

Goo Uniongyrchol

SoftwareGoo yn cynnig gwasanaeth contract uniongyrchol , at y diwydiant TG . Gyda 20 mlynedd o brofiad , rydym wedi wybodaeth am Umbraco , .net , MVC 3-5 , AngularJS a framworks hyfryd arall. Gallwn hefyd eich helpu gyda systemau hŷn a ysgrifennwyd yn VB6 a webforms .net . Rydym yn cael y gwaith a wnaed , unrhyw gwestiynau , dim esgusodion .


Yr ydym yn SoftwareGoo

Yr ydym wedi eu lleoli yn y DU. Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu gwasanaeth ffres a cyffrous i’n cleientiaid sydd ddim yn rhy drwm na ffurfiol, ond o’r ansawdd uchaf gyda dim awyr poeth. Dyw ein gwybodaeth ddim wedi cyfyngu yn y maes cynllunio gwefannau, ond gyda dros 20 mlynedd yn y sector TG. Rydyn ni wedi ymdrin ag ystod eang o waith. Y ffenest gyntaf i mewn i fusnes cleientiaid yw eu gwefan, mae argraff gyntaf yn bwysig a dyna pam rydyn ni’n bodoli. Felly pan bod rhywun yn ymweld â’ch gwefan byddent yn ei gofio. Dim jyst swydd ydy creu i ni, ond angerdd.

Gweld Ein Gwaith Diweddaraf
90

Dylunio Gwefan

100

Datblygu Umbraco CMS Ardystiedig

90

Handlebars/ReactJs

99

GWASANAETH CWSMERIAID CYFEILLGAR

Ein gwaith diweddaraf

Gwasanaethau Offer Altraxx Ltd Byd-eang

Gwefan Aml-Iaith gyda Umbraco CMS.

Gwefan aml-iaith. Saesneg, Cymraeg, Rwsieg, Sbaeneg, Ffrangeg, Almaeneg, Iseldireg, Tsieinëeg ac Arabeg.

Cynllun Llyfndew ac Ymatebol gyda Umbraco CMS ar gyfer rheolaeth gyflawn dros y cynnwys.

Dewis delweddau lluosog, Cnydio Awtomatig ar ddelweddau.

Gweinyddiaeth gyflawn o’r cynnwys yn cynnwys llithryddion, testun llithrydd a pob testun arall. Mae ffurflenni hefyd yn aml-iaith. Gwefan rhagorol. Hefyd swyddogaeth mewnfudo bwrpasol o system rheolaeth stoc Syrinx.

Cyfradd taro i fyny o 70%

Tile-Rite Roofing

Safle cost effeithiol fel y gallai'r cwsmer yn arbed ar dalu taliadau blynyddol gweiddi .

Angen Teil - Rite Roofing gwefan , fyddai'n gweithio ar ffôn . Roedd Paul yn talu Yell tâl blynyddol , fel y byddai ei fusnes yn ymddangos ar google . Rydym yn cynnig ateb cost-effeithiol i ddatrys hyn.

Gall delweddau o swyddi yn cael eu llwytho i fyny

Negeseuon e-bost dudalen cysylltwch â Paul Uniongyrchol , ac mae'r ffôn yn cael ei actifadu yn awtomatig pan gwasgu tra ar ffôn symudol.

Safle'n lân Nice , ateb cost -effeithiol iawn .

CTREvents

Ysgol Hyfforddi MotoCross a Rasio

Mae'r wefan hon yn ymddangos ar y Umbraco Gwefan Swyddogol http://umbraco.com/why-umbraco/case-studies. Roedd hi’n ardderchog pan ofynnodd cyn pencampwr Enduro Cross Ewropiaidd, Carl Tiley i SoftwareGoo i ail ysgrifennu wefan ei gwmni. Ysgrifennon ni’r wefan o’r llawr i fyny yn gyfan gwbl. Roedd angen iddi fod yn hawdd ei ddefnyddio ar ffon symudol a thabled ac yn llwyr ymatebol.

Mae amserau lapiau a chanlyniadau yn cael eu llwytho o feddalwedd rasio CTREvents. Mae tag yn cael ei glynu wrth bob beic modur ar ddiwedd y digwyddiadau. Mae’r data yma wedyn, yn cael ei mewnfudo i’r wefan. Cŵl.

Rheolaeth Cynnwys yn defnyddio’r fersiwn diweddaraf o Umbraco. Yn ogystal â chynllunio’r wefan rydym hefyd yn cynllunio’r safle gweinyddiaeth. Roedd angen iddi fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn gyflym, gan ddefnyddio AngularJs ar gyfer dim pyst nol ar olygu meysydd lluosog. Gall canlyniadau a safleoedd pencampwriaeth eu mewnfudo trwy Excel neu fformat csv.

Mae’r wefan yn cynnwys Digwyddiadau, Newyddion, Lluniau sydd wedi’u darparu gan roadrunnerphotography.co.uk, roedd delwedd oedd wedi’i lawr lwytho mewn cod felly roedd roadrunner yn cael y sylw priodol. Roeddem wedi cynnwys galeri fideo i ganiatáu i Carl llwytho'r lapiau diweddaraf i’r wefan o’i GoPro. Mae bwcio ar-lein ar gael ar y safle hefyd.

Gall pob digwyddiad cael ei llwytho ymlaen llaw. Felly does dim diweddaru munud olaf. Unwaith bod y digwyddiadau wedi’u rhoi i mewn trwy’r CMS does dim angen i berchennog y safle poeni am y cynnwys. Digwyddiad nesaf, hyfforddiant nesaf, i gyd yn awtomataidd. Mae pob eitem o fewn y wefan fel Newyddion, Canlyniadau, Digwyddiadau gyda’r opsiwn i ddarparu sylw Disqus os ydy perchennog y safle eisiau.

Gwefannau Gwydr a Gosodwyr Planitherm

Cynlluniwyd a gofynnodd Grŵp Linney i wefan Planitherm gyda CMS yn Umbraco.

Peidiwch â bod yn swil get mewn cysylltiad

Hoffem glywed gennych chi. Os oes gennych chi syniad, cysylltwch gyda ni a gwnawn ein gorau i roi cyngor sut gwneud eich syniad yn realiti.

SoftwareGoo
Unit A St Davids House,
Feeder Row, Crosskeys,
Newport NP11 7WD

0843 289 0191

hello@softwaregoo.com

@softwaregoo

linkedin